ComponentBase.OnParametersSet Yöntem

Tanım

Yöntem, bileşen işleme ağacındaki üst öğesinden parametreleri aldığında çağrılır ve gelen değerler özelliklere atanır.

protected:
 virtual void OnParametersSet();
protected virtual void OnParametersSet ();
abstract member OnParametersSet : unit -> unit
override this.OnParametersSet : unit -> unit
Protected Overridable Sub OnParametersSet ()

Şunlara uygulanır