InputRadioGroup<TValue>.BuildRenderTree(RenderTreeBuilder) Yöntem

Tanım

Bileşeni sağlanan öğesine işler RenderTreeBuilder .

protected:
 override void BuildRenderTree(Microsoft::AspNetCore::Components::Rendering::RenderTreeBuilder ^ builder);
protected override void BuildRenderTree (Microsoft.AspNetCore.Components.Rendering.RenderTreeBuilder builder);
override this.BuildRenderTree : Microsoft.AspNetCore.Components.Rendering.RenderTreeBuilder -> unit
Protected Overrides Sub BuildRenderTree (builder As RenderTreeBuilder)

Parametreler

builder
RenderTreeBuilder

RenderTreeBuilderİşleme çıkışını alacak bir.

Şunlara uygulanır