ParameterValue Yapı

Tanım

İşleme ağacındaki üst öğesi tarafından bir için sağlanan tek bir parametreyi temsil eder IComponent .

public value class ParameterValue
public struct ParameterValue
type ParameterValue = struct
Public Structure ParameterValue
Devralma
ParameterValue

Özellikler

Cascading

Parametrenin basamaklı olup olmadığını belirten bir değer alır, yani bir tarafından sağlanır CascadingValue<TValue> .

Name

Parametrenin adını alır.

Value

Parametre için sağlanan değeri alır.

Şunlara uygulanır