RenderTreeBuilder.OpenRegion(Int32) Yöntem

Tanım

Çerçeve bölgesini temsil eden bir çerçeve ekler.

public:
 void OpenRegion(int sequence);
public void OpenRegion (int sequence);
member this.OpenRegion : int -> unit
Public Sub OpenRegion (sequence As Integer)

Parametreler

sequence
Int32

Kaynak kodundaki yönergenin konumunu temsil eden bir tamsayı.

Şunlara uygulanır