JSComponentInterop.RemoveRootComponent(Int32) Yöntem

Tanım

Yalnızca çerçeve kullanımı için.

protected internal virtual void RemoveRootComponent (int componentId);
abstract member RemoveRootComponent : int -> unit
override this.RemoveRootComponent : int -> unit
Protected Friend Overridable Sub RemoveRootComponent (componentId As Integer)

Parametreler

componentId
Int32

Şunlara uygulanır