RemoteAuthenticationOptions<TRemoteAuthenticationProviderOptions> Sınıf

Tanım

Uzaktan kimlik doğrulaması seçenekleri.

generic <typename TRemoteAuthenticationProviderOptions>
 where TRemoteAuthenticationProviderOptions : gcnew()public ref class RemoteAuthenticationOptions
public class RemoteAuthenticationOptions<TRemoteAuthenticationProviderOptions> where TRemoteAuthenticationProviderOptions : new()
type RemoteAuthenticationOptions<'RemoteAuthenticationProviderOptions (requires 'RemoteAuthenticationProviderOptions : (new : unit -> 'RemoteAuthenticationProviderOptions))> = class
Public Class RemoteAuthenticationOptions(Of TRemoteAuthenticationProviderOptions)

Tür Parametreleri

TRemoteAuthenticationProviderOptions

Temel sağlayıcı seçeneklerinin türü.

Devralma
RemoteAuthenticationOptions<TRemoteAuthenticationProviderOptions>

Oluşturucular

RemoteAuthenticationOptions<TRemoteAuthenticationProviderOptions>()

Özellikler

AuthenticationPaths

Alır veya ayarlar RemoteAuthenticationApplicationPathsOptions .

ProviderOptions

Sağlayıcı seçeneklerini alır veya ayarlar.

UserOptions

Alır veya ayarlar RemoteAuthenticationUserOptions .

Şunlara uygulanır