ConcurrencyLimiterMiddleware Sınıf

Tanım

Uygulamada izin verilen eş zamanlı istek sayısını sınırlar.

public ref class ConcurrencyLimiterMiddleware
public class ConcurrencyLimiterMiddleware
type ConcurrencyLimiterMiddleware = class
Public Class ConcurrencyLimiterMiddleware
Devralma
ConcurrencyLimiterMiddleware

Oluşturucular

ConcurrencyLimiterMiddleware(RequestDelegate, ILoggerFactory, IQueuePolicy, IOptions<ConcurrencyLimiterOptions>)

Yeni bir ConcurrencyLimiterMiddleware oluşturur.

Yöntemler

Invoke(HttpContext)

Ara yazılım mantığını çağırır.

Şunlara uygulanır