IQueuePolicy.TryEnterAsync Yöntem

Tanım

Her gelen istek için çağırılır. ' True ' olduğunda istek sunucuya devam etti. ' False ' değerini döndürdüğünde istek hemen reddedilir.

public:
 System::Threading::Tasks::ValueTask<bool> TryEnterAsync();
public System.Threading.Tasks.ValueTask<bool> TryEnterAsync ();
abstract member TryEnterAsync : unit -> System.Threading.Tasks.ValueTask<bool>
Public Function TryEnterAsync () As ValueTask(Of Boolean)

Döndürülenler

ValueTask<Boolean>

Şunlara uygulanır