Microsoft.AspNetCore.ConcurrencyLimiter Ad Alanı

Uygulamada izin verilen eşzamanlı isteklerin sayısını kısıtlamak için kullanılan türleri içerir.

Sınıflar

ConcurrencyLimiterMiddleware

Uygulamada izin verilen eş zamanlı istek sayısını sınırlar.

ConcurrencyLimiterOptions

İçin seçenekleri belirtir ConcurrencyLimiterMiddleware .

QueuePolicyOptions

için seçenekleri belirtir IQueuePolicy

Arabirimler

IQueuePolicy

ile birlikte kullanılacak şekilde kuyruğa alınan ConcurrencyLimiterMiddleware ilkeler.