DefaultHttpContext.Abort Yöntem

Tanım

Bu isteğin temelindeki bağlantıyı iptal eder.

public:
 override void Abort();
public override void Abort ();
override this.Abort : unit -> unit
Public Overrides Sub Abort ()

Şunlara uygulanır