HttpConnectionFeature.LocalIpAddress Özellik

Tanım

İsteğin alındığı yerel IPAddress 'i alır veya ayarlar.

public:
 property System::Net::IPAddress ^ LocalIpAddress { System::Net::IPAddress ^ get(); void set(System::Net::IPAddress ^ value); };
public System.Net.IPAddress LocalIpAddress { get; set; }
public System.Net.IPAddress? LocalIpAddress { get; set; }
member this.LocalIpAddress : System.Net.IPAddress with get, set
Public Property LocalIpAddress As IPAddress

Özellik Değeri

IPAddress

Uygulamalar

Şunlara uygulanır