HttpResponseFeature.ReasonPhrase Özellik

Tanım

RFC 7230'da tanımlandığı gibi neden tümceciği alır veya ayarlar. Bu alanın artık HTTP/2 tarafından destekçi olmadığını unutmayın.

public:
 property System::String ^ ReasonPhrase { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string ReasonPhrase { get; set; }
public string? ReasonPhrase { get; set; }
member this.ReasonPhrase : string with get, set
Public Property ReasonPhrase As String

Özellik Değeri

String

Uygulamalar

Şunlara uygulanır