IFeatureCollection Arabirim

Tanım

BIR HTTP özellikleri koleksiyonunu temsil eder.

public interface class IFeatureCollection : System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Collections::Generic::KeyValuePair<Type ^, System::Object ^>>
public interface IFeatureCollection : System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Collections.Generic.KeyValuePair<Type,object>>
type IFeatureCollection = interface
    interface seq<KeyValuePair<Type, obj>>
    interface IEnumerable
Public Interface IFeatureCollection
Implements IEnumerable(Of KeyValuePair(Of Type, Object))
Türetilmiş
Uygulamalar

Özellikler

IsReadOnly

Koleksiyonun değiştiril olup olana bir şey olduğunu gösterir.

Item[Type]

Belirli bir özelliği alır veya ayarlar. Null değer ayarı özelliği kaldırır.

Revision

Her değişiklik için artırılır ve önbelleğe alınan sonuçları doğrulamak için kullanılabilir.

Yöntemler

Get<TFeature>()

İstenen özelliği koleksiyondan alın.

Set<TFeature>(TFeature)

Verilen özelliği koleksiyonda ayarlar.

Şunlara uygulanır