IHttpRequestFeature.Scheme Özellik

Tanım

İstek uri şemasını alır veya ayarlayın. Örneğin "http" veya "https".

Bu değerin özgün istekte yer olmadığını unutmayın. Aktarımda TLS bağlantısı kullanılıp kullanılmama durumu denetlenerek bu değer de kabul edilir.

public:
 property System::String ^ Scheme { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Scheme { get; set; }
member this.Scheme : string with get, set
Public Property Scheme As String

Özellik Değeri

String

Şunlara uygulanır