IHttpRequestLifetimeFeature Arabirim

Tanım

HTTP isteği yaşam süresi işlemlerine erişim sağlar.

public interface class IHttpRequestLifetimeFeature
public interface IHttpRequestLifetimeFeature
type IHttpRequestLifetimeFeature = interface
Public Interface IHttpRequestLifetimeFeature
Türetilmiş

Özellikler

RequestAborted

CancellationTokenİstek durdurulsa ve uygulamanın işlemeyi durdurması gerekirse bir sıyrı. İstek başarıyla tamamlanırsa belirteç yanıtlanmaz.

Yöntemler

Abort()

Henüz tamamlanmamışsa isteği zorla iptal eder. Bunun sonucunda RequestAborted tetiklenir.

Şunlara uygulanır