IHttpResponseBodyFeature Arabirim

Tanım

Yanıt gövdesiyle etkileşimde bulunmak için farklı yolların toplamı.

public interface class IHttpResponseBodyFeature
public interface IHttpResponseBodyFeature
type IHttpResponseBodyFeature = interface
Public Interface IHttpResponseBodyFeature
Türetilmiş

Özellikler

Stream

StreamYanıt gövdesini yazmak için.

Writer

PipeWriterVarsa, yanıt gövdesini temsil eden bir.

Yöntemler

CompleteAsync()

Kalan yanıt üst bilgilerini, verileri veya treyyi temizler. Yanıt, Içerik uzunluğu uyumsuzluğu gibi geçersiz bir durumda ise bu oluşturabilir.

DisableBuffering()

Yanıt için yazma arabelleği yetersiz.

SendFileAsync(String, Int64, Nullable<Int64>, CancellationToken)

Yanıt gövdesinde istenen dosyayı gönderir. Yanıt birden fazla yazma içerebilir.

StartAsync(CancellationToken)

OnStarting () öğesini çağırarak ve üst bilgileri değiştirilemeyen olarak yaparak yanıtı başlatır.

Şunlara uygulanır