RequestCookiesFeature Oluşturucular

Tanım

Aşırı Yüklemeler

RequestCookiesFeature(IFeatureCollection)

Yeni bir örneğini başlatır RequestCookiesFeature .

RequestCookiesFeature(IRequestCookieCollection)

Yeni bir örneğini başlatır RequestCookiesFeature .

RequestCookiesFeature(IFeatureCollection)

Yeni bir örneğini başlatır RequestCookiesFeature .

public:
 RequestCookiesFeature(Microsoft::AspNetCore::Http::Features::IFeatureCollection ^ features);
public RequestCookiesFeature (Microsoft.AspNetCore.Http.Features.IFeatureCollection features);
new Microsoft.AspNetCore.Http.Features.RequestCookiesFeature : Microsoft.AspNetCore.Http.Features.IFeatureCollection -> Microsoft.AspNetCore.Http.Features.RequestCookiesFeature
Public Sub New (features As IFeatureCollection)

Parametreler

features
IFeatureCollection

IFeatureCollectionBaşlatılacak.

Şunlara uygulanır

RequestCookiesFeature(IRequestCookieCollection)

Yeni bir örneğini başlatır RequestCookiesFeature .

public:
 RequestCookiesFeature(Microsoft::AspNetCore::Http::IRequestCookieCollection ^ cookies);
public RequestCookiesFeature (Microsoft.AspNetCore.Http.IRequestCookieCollection cookies);
new Microsoft.AspNetCore.Http.Features.RequestCookiesFeature : Microsoft.AspNetCore.Http.IRequestCookieCollection -> Microsoft.AspNetCore.Http.Features.RequestCookiesFeature
Public Sub New (cookies As IRequestCookieCollection)

Parametreler

cookies
IRequestCookieCollection

IRequestCookieCollectionYedekleme deposu olarak kullanılacak.

Şunlara uygulanır