HeaderDictionary.Enumerator.MoveNext Yöntem

Tanım

Numaralandırıcıyı öğesinin bir sonraki öğesine ilerletir HeaderDictionary .

public:
 virtual bool MoveNext();
public bool MoveNext ();
abstract member MoveNext : unit -> bool
override this.MoveNext : unit -> bool
Public Function MoveNext () As Boolean

Döndürülenler

Boolean

true Numaralandırıcı bir sonraki öğeye başarıyla ilerledi; false Numaralandırıcı koleksiyonun sonunu geçirtiyse.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır