QueryCollection.Enumerator Yapı

Tanım

Sıralar QueryCollection .

public: value class QueryCollection::Enumerator : System::Collections::Generic::IEnumerator<System::Collections::Generic::KeyValuePair<System::String ^, Microsoft::Extensions::Primitives::StringValues>>
public struct QueryCollection.Enumerator : System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Collections.Generic.KeyValuePair<string,Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues>>
type QueryCollection.Enumerator = struct
    interface IEnumerator<KeyValuePair<string, StringValues>>
    interface IEnumerator
    interface IDisposable
Public Structure QueryCollection.Enumerator
Implements IEnumerator(Of KeyValuePair(Of String, StringValues))
Devralma
QueryCollection.Enumerator
Uygulamalar

Özellikler

Current

Numaralayıcının geçerli konumundaki öğesini alır.

Yöntemler

Dispose()

Performs application-defined tasks associated with freeing, releasing, or resetting unmanaged resources.

MoveNext()

Numaralandırıcıyı öğesinin bir sonraki öğesine ilerletir HeaderDictionary .

Belirtik Arabirim Kullanımları

IEnumerator.Current
IEnumerator.Reset()

Şunlara uygulanır