DefaultUserConfirmation<TUser> Sınıf

Tanım

Varsayılan IUserConfirmation<TUser> uygulaması.

generic <typename TUser>
 where TUser : classpublic ref class DefaultUserConfirmation : Microsoft::AspNetCore::Identity::IUserConfirmation<TUser>
public class DefaultUserConfirmation<TUser> : Microsoft.AspNetCore.Identity.IUserConfirmation<TUser> where TUser : class
type DefaultUserConfirmation<'User (requires 'User : null)> = class
    interface IUserConfirmation<'User (requires 'User : null)>
Public Class DefaultUserConfirmation(Of TUser)
Implements IUserConfirmation(Of TUser)

Tür Parametreleri

TUser

Bir kullanıcı kapsülleme türü.

Devralma
DefaultUserConfirmation<TUser>
Uygulamalar

Oluşturucular

DefaultUserConfirmation<TUser>()

Yöntemler

IsConfirmedAsync(UserManager<TUser>, TUser)

Belirtilenin onaylandı olup user olmadığını belirler.

Şunlara uygulanır