UserStore<TUser,TRole,TContext,TKey,TUserClaim,TUserRole,TUserLogin,TUserToken>.CreateAsync(TUser, CancellationToken) Yöntem

Tanım

Kullanıcı deposunda belirtilen öğesini oluşturur user .

public virtual System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityResult> CreateAsync (TUser user, System.Threading.CancellationToken cancellationToken = default);
abstract member CreateAsync : 'User * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityResult>
override this.CreateAsync : 'User * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityResult>
Public Overridable Function CreateAsync (user As TUser, Optional cancellationToken As CancellationToken = Nothing) As Task(Of IdentityResult)

Parametreler

user
TUser

Oluşturulacak Kullanıcı.

cancellationToken
CancellationToken

CancellationTokenİşlemin iptal edilmesi gereken bildirimleri yaymak için kullanılır.

Döndürülenler

Task<IdentityResult>

, Task Oluşturma işleminin işlemini içeren zaman uyumsuz işlemi temsil eder IdentityResult .

Uygulamalar

Şunlara uygulanır