IdentityCookiesBuilder.TwoFactorRememberMeCookie Özellik

Tanım

Şu iki faktörün tanımlama bilgisini hatırlamasını yapılandırmak için kullanılır.

public:
 property Microsoft::Extensions::Options::OptionsBuilder<Microsoft::AspNetCore::Authentication::Cookies::CookieAuthenticationOptions ^> ^ TwoFactorRememberMeCookie { Microsoft::Extensions::Options::OptionsBuilder<Microsoft::AspNetCore::Authentication::Cookies::CookieAuthenticationOptions ^> ^ get(); void set(Microsoft::Extensions::Options::OptionsBuilder<Microsoft::AspNetCore::Authentication::Cookies::CookieAuthenticationOptions ^> ^ value); };
public Microsoft.Extensions.Options.OptionsBuilder<Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies.CookieAuthenticationOptions> TwoFactorRememberMeCookie { get; set; }
member this.TwoFactorRememberMeCookie : Microsoft.Extensions.Options.OptionsBuilder<Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies.CookieAuthenticationOptions> with get, set
Public Property TwoFactorRememberMeCookie As OptionsBuilder(Of CookieAuthenticationOptions)

Özellik Değeri

OptionsBuilder<CookieAuthenticationOptions>

Şunlara uygulanır