IdentityResult Sınıf

Tanım

Bir kimlik işleminin sonucunu temsil eder.

public ref class IdentityResult
public class IdentityResult
type IdentityResult = class
Public Class IdentityResult
Devralma
IdentityResult

Oluşturucular

IdentityResult()

Özellikler

Errors

IEnumerable<T> IdentityError Kimlik işlemi sırasında oluşan hataları içeren bir s.

Succeeded

İşlemin başarılı olup olmadığını belirten bayrak.

Success

IdentityResultBaşarılı bir kimlik işlemi belirten bir değer döndürür.

Yöntemler

Failed(IdentityError[])

Uygulanabilir bir IdentityResult liste ile başarısız bir kimlik işlemi olduğunu belirten bir oluşturur errors .

ToString()

Geçerli IdentityResult nesnenin değerini eşdeğer dize gösterimine dönüştürür.

Şunlara uygulanır