ILookupProtector.Protect(String, String) Yöntem

Tanım

Belirtilen anahtarı kullanarak verileri koruyun.

public:
 System::String ^ Protect(System::String ^ keyId, System::String ^ data);
public string Protect (string keyId, string data);
abstract member Protect : string * string -> string
Public Function Protect (keyId As String, data As String) As String

Parametreler

keyId
String

Kullanılacak anahtar.

data
String

Korunacak veriler.

Döndürülenler

String

Korunan veriler.

Şunlara uygulanır