IPasswordHasher<TUser> Arabirim

Tanım

Parola karmaları için bir özet sağlar.

generic <typename TUser>
 where TUser : classpublic interface class IPasswordHasher
public interface IPasswordHasher<TUser> where TUser : class
type IPasswordHasher<'User (requires 'User : null)> = interface
Public Interface IPasswordHasher(Of TUser)

Tür Parametreleri

TUser

Bir kullanıcıyı temsil etmek için kullanılan tür.

Türetilmiş

Yöntemler

HashPassword(TUser, String)

Belirtilen için sağlanan karma password gösterimini user döndürür.

VerifyHashedPassword(TUser, String, String)

Parola PasswordVerificationResult karması karşılaştırması sonucu belirten bir döndürür.

Şunlara uygulanır