IPersonalDataProtector.Protect(String) Yöntem

Tanım

Verileri koruyun.

public:
 System::String ^ Protect(System::String ^ data);
public string Protect (string data);
abstract member Protect : string -> string
Public Function Protect (data As String) As String

Parametreler

data
String

Korunması gereken veriler.

Döndürülenler

String

Korunan veriler.

Şunlara uygulanır