IRoleStore<TRole>.CreateAsync(TRole, CancellationToken) Yöntem

Tanım

Depoda zaman uyumsuz bir işlem olarak yeni bir rol oluşturur.

public:
 System::Threading::Tasks::Task<Microsoft::AspNetCore::Identity::IdentityResult ^> ^ CreateAsync(TRole role, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
public System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityResult> CreateAsync (TRole role, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
abstract member CreateAsync : 'Role * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityResult>
Public Function CreateAsync (role As TRole, cancellationToken As CancellationToken) As Task(Of IdentityResult)

Parametreler

role
TRole

Mağazada oluşturulan rol.

cancellationToken
CancellationToken

CancellationTokenişleminin iptal edilmesi gerektiğine yönelik bildirimleri yayma için kullanılır.

Döndürülenler

Task<IdentityResult>

Zaman Task<TResult> uyumsuz IdentityResult sorgunun temsil ettiği bir.

Şunlara uygulanır