IRoleStore<TRole>.DeleteAsync(TRole, CancellationToken) Yöntem

Tanım

Bir rolü depodan zaman uyumsuz bir işlem olarak siler.

public:
 System::Threading::Tasks::Task<Microsoft::AspNetCore::Identity::IdentityResult ^> ^ DeleteAsync(TRole role, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
public System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityResult> DeleteAsync (TRole role, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
abstract member DeleteAsync : 'Role * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityResult>
Public Function DeleteAsync (role As TRole, cancellationToken As CancellationToken) As Task(Of IdentityResult)

Parametreler

role
TRole

Mağazadan silinecek rol.

cancellationToken
CancellationToken

CancellationTokenİşlemin iptal edilmesi gereken bildirimleri yaymak için kullanılır.

Döndürülenler

Task<IdentityResult>

Task<TResult>Zaman uyumsuz sorgunun öğesini temsil eden bir IdentityResult .

Şunlara uygulanır