IRoleStore<TRole>.GetNormalizedRoleNameAsync(TRole, CancellationToken) Yöntem

Tanım

Bir rolün normalleştirilmiş adını zaman uyumsuz bir işlem olarak al.

public:
 System::Threading::Tasks::Task<System::String ^> ^ GetNormalizedRoleNameAsync(TRole role, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
public System.Threading.Tasks.Task<string> GetNormalizedRoleNameAsync (TRole role, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
abstract member GetNormalizedRoleNameAsync : 'Role * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<string>
Public Function GetNormalizedRoleNameAsync (role As TRole, cancellationToken As CancellationToken) As Task(Of String)

Parametreler

role
TRole

Normalleştirilmiş adı alınarak alınan rol.

cancellationToken
CancellationToken

CancellationTokenişleminin iptal edilmesi gerektiğine yönelik bildirimleri yayma için kullanılır.

Döndürülenler

Task<String>

Rolün Task<TResult> adını içeren bir.

Şunlara uygulanır