IRoleStore<TRole>.GetRoleNameAsync(TRole, CancellationToken) Yöntem

Tanım

Depodan bir rolün adını zaman uyumsuz bir işlem olarak alır.

public:
 System::Threading::Tasks::Task<System::String ^> ^ GetRoleNameAsync(TRole role, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
public System.Threading.Tasks.Task<string> GetRoleNameAsync (TRole role, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
abstract member GetRoleNameAsync : 'Role * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<string>
Public Function GetRoleNameAsync (role As TRole, cancellationToken As CancellationToken) As Task(Of String)

Parametreler

role
TRole

Adı döndürülen rol.

cancellationToken
CancellationToken

CancellationTokenişleminin iptal edilmesi gerektiğine yönelik bildirimleri yayma için kullanılır.

Döndürülenler

Task<String>

Rolün Task<TResult> adını içeren bir.

Şunlara uygulanır