IRoleStore<TRole>.SetRoleNameAsync(TRole, String, CancellationToken) Yöntem

Tanım

Depoda bir rolün adını zaman uyumsuz bir işlem olarak ayarlar.

public:
 System::Threading::Tasks::Task ^ SetRoleNameAsync(TRole role, System::String ^ roleName, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
public System.Threading.Tasks.Task SetRoleNameAsync (TRole role, string roleName, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
abstract member SetRoleNameAsync : 'Role * string * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function SetRoleNameAsync (role As TRole, roleName As String, cancellationToken As CancellationToken) As Task

Parametreler

role
TRole

Adı ayar olması gereken rol.

roleName
String

Rolün adı.

cancellationToken
CancellationToken

CancellationTokenişleminin iptal edilmesi gerektiğine yönelik bildirimleri yayma için kullanılır.

Döndürülenler

Task

TaskZaman uyumsuz işlemi temsil eden.

Şunlara uygulanır