IUserRoleStore<TUser>.IsInRoleAsync(TUser, String, CancellationToken) Yöntem

Tanım

Belirtilen adlandırılmış rolün bir üyesi olup olmadığını gösteren bir bayrak döndürür user .

public:
 System::Threading::Tasks::Task<bool> ^ IsInRoleAsync(TUser user, System::String ^ roleName, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
public System.Threading.Tasks.Task<bool> IsInRoleAsync (TUser user, string roleName, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
abstract member IsInRoleAsync : 'User * string * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<bool>
Public Function IsInRoleAsync (user As TUser, roleName As String, cancellationToken As CancellationToken) As Task(Of Boolean)

Parametreler

user
TUser

Rol üyeliği denetlenecek Kullanıcı.

roleName
String

Denetlenecek rolün adı.

cancellationToken
CancellationToken

CancellationTokenİşlemin iptal edilmesi gereken bildirimleri yaymak için kullanılır.

Döndürülenler

Task<Boolean>

TaskBelirtilen öğesinin user adlandırılmış rolün bir üyesi olup olmadığını belirten bir bayrak içeren zaman uyumsuz işlemi temsil eder.

Şunlara uygulanır