PasswordHasherOptions Sınıf

Tanım

Parola karması seçeneklerini belirtir.

public ref class PasswordHasherOptions
public class PasswordHasherOptions
type PasswordHasherOptions = class
Public Class PasswordHasherOptions
Devralma
PasswordHasherOptions

Oluşturucular

PasswordHasherOptions()

Özellikler

CompatibilityMode

Parolaları kararken kullanılan uyumluluk modunu alır veya ayarlar. varsayılan olarak ' ASP.NET Identity sürüm 3 ' olur.

IterationCount

PBKDF2 kullanarak parolaları karmalama sırasında kullanılan yinelemelerin sayısını alır veya ayarlar. Varsayılan değer 10.000 ' dir.

Şunlara uygulanır