PersonalDataAttribute Sınıf

Tanım

Bir şeyin kişisel veri olarak kabul edilir olduğunu belirtmek için kullanılır.

public ref class PersonalDataAttribute : Attribute
public class PersonalDataAttribute : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.All)]
public class PersonalDataAttribute : Attribute
type PersonalDataAttribute = class
    inherit Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.All)>]
type PersonalDataAttribute = class
    inherit Attribute
Public Class PersonalDataAttribute
Inherits Attribute
Devralma
PersonalDataAttribute
Türetilmiş
Öznitelikler

Oluşturucular

PersonalDataAttribute()

Şunlara uygulanır