RoleManager<TRole>.UpdateNormalizedRoleNameAsync(TRole) Yöntem

Tanım

Belirtilen için normalleştirilmiş adı güncelleştirir role .

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task ^ UpdateNormalizedRoleNameAsync(TRole role);
public virtual System.Threading.Tasks.Task UpdateNormalizedRoleNameAsync (TRole role);
abstract member UpdateNormalizedRoleNameAsync : 'Role -> System.Threading.Tasks.Task
override this.UpdateNormalizedRoleNameAsync : 'Role -> System.Threading.Tasks.Task
Public Overridable Function UpdateNormalizedRoleNameAsync (role As TRole) As Task

Parametreler

role
TRole

Normalleştirilmiş adının güncelleştirilmesi gereken rol.

Döndürülenler

Task

, Task Zaman uyumsuz işlemi temsil eder.

Şunlara uygulanır