SecurityStampRefreshingPrincipalContext.NewPrincipal Özellik

Tanım

Geçerlinin yerini alacak yeni sorumlu.

public:
 property System::Security::Claims::ClaimsPrincipal ^ NewPrincipal { System::Security::Claims::ClaimsPrincipal ^ get(); void set(System::Security::Claims::ClaimsPrincipal ^ value); };
public System.Security.Claims.ClaimsPrincipal NewPrincipal { get; set; }
member this.NewPrincipal : System.Security.Claims.ClaimsPrincipal with get, set
Public Property NewPrincipal As ClaimsPrincipal

Özellik Değeri

ClaimsPrincipal

Şunlara uygulanır