SecurityStampRefreshingPrincipalContext Sınıf

Tanım

SecurityStamp doğrulama olayı sırasında bilgi geçişi için kullanılır.

public ref class SecurityStampRefreshingPrincipalContext
public class SecurityStampRefreshingPrincipalContext
type SecurityStampRefreshingPrincipalContext = class
Public Class SecurityStampRefreshingPrincipalContext
Devralma
SecurityStampRefreshingPrincipalContext

Oluşturucular

SecurityStampRefreshingPrincipalContext()

Özellikler

CurrentPrincipal

Sorumlu, geçerli tanımlama bilgisinde yer alır.

NewPrincipal

Geçerlinin yerini alacak yeni sorumlu.

Şunlara uygulanır