TestLogger<TName> Sınıf

Tanım

Test günlükçüsü.

generic <typename TName>
public ref class TestLogger : Microsoft::AspNetCore::Identity::Test::ITestLogger, Microsoft::Extensions::Logging::ILogger<TName>
public class TestLogger<TName> : Microsoft.AspNetCore.Identity.Test.ITestLogger, Microsoft.Extensions.Logging.ILogger<TName>
type TestLogger<'Name> = class
    interface ILogger<'Name>
    interface ILogger
    interface ITestLogger
Public Class TestLogger(Of TName)
Implements ILogger(Of TName), ITestLogger

Tür Parametreleri

TName
Devralma
TestLogger<TName>
Uygulamalar

Oluşturucular

TestLogger<TName>()

Özellikler

LogMessages

günlük iletileri.

Yöntemler

BeginScope<TState>(TState)
IsEnabled(LogLevel)
Log<TState>(LogLevel, EventId, TState, Exception, Func<TState,Exception,String>)

Şunlara uygulanır