TokenProviderDescriptor Sınıf

Tanım

'nin TokenMap'inde bir TokenOptions belirteç sağlayıcısını temsil etmek için kullanılır.

public ref class TokenProviderDescriptor
public class TokenProviderDescriptor
type TokenProviderDescriptor = class
Public Class TokenProviderDescriptor
Devralma
TokenProviderDescriptor

Oluşturucular

TokenProviderDescriptor(Type)

TokenProviderDescriptor sınıfının yeni bir örneğini başlatır.

Özellikler

ProviderInstance

Belirtilirse, belirteç sağlayıcısı için kullanılacak örnek.

ProviderType

Bu belirteç sağlayıcısı için kullanılacak tür.

Şunlara uygulanır