AccessDeniedModel.OnGet Yöntem

Tanım

Bu API, ASP.NET Core Identity varsayılan kullanıcı arabirimi altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanılmaya yönelik değildir. Bu API gelecek sürümlerde değişebilir veya kaldırılabilir.

public void OnGet ();
member this.OnGet : unit -> unit
Public Sub OnGet ()

Şunlara uygulanır