UpperInvariantLookupNormalizer Sınıf

Tanım

ILookupNormalizerAnahtarları, büyük küçük harf, sabit kültür gösterimlerine dönüştürerek uygular.

public ref class UpperInvariantLookupNormalizer : Microsoft::AspNetCore::Identity::ILookupNormalizer
public ref class UpperInvariantLookupNormalizer sealed : Microsoft::AspNetCore::Identity::ILookupNormalizer
public class UpperInvariantLookupNormalizer : Microsoft.AspNetCore.Identity.ILookupNormalizer
public sealed class UpperInvariantLookupNormalizer : Microsoft.AspNetCore.Identity.ILookupNormalizer
type UpperInvariantLookupNormalizer = class
    interface ILookupNormalizer
Public Class UpperInvariantLookupNormalizer
Implements ILookupNormalizer
Public NotInheritable Class UpperInvariantLookupNormalizer
Implements ILookupNormalizer
Devralma
UpperInvariantLookupNormalizer
Uygulamalar

Oluşturucular

UpperInvariantLookupNormalizer()

Yöntemler

Normalize(String)

Anahtarlar, büyük küçük harf oluşturulmuş key sabit kültür gösterimlerine dönüştürülürken belirtilen normalleştirilmiş bir gösterimi döndürür.

NormalizeEmail(String)

Belirtilen normalleştirilmiş gösterimi döndürür email .

NormalizeName(String)

Belirtilen normalleştirilmiş gösterimi döndürür name .

Şunlara uygulanır