UserManager<TUser>.SetEmailAsync(TUser, String) Yöntem

Tanım

emailAdresinin adresini ayarlar user .

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task<Microsoft::AspNetCore::Identity::IdentityResult ^> ^ SetEmailAsync(TUser user, System::String ^ email);
public virtual System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityResult> SetEmailAsync (TUser user, string email);
abstract member SetEmailAsync : 'User * string -> System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityResult>
override this.SetEmailAsync : 'User * string -> System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityResult>
Public Overridable Function SetEmailAsync (user As TUser, email As String) As Task(Of IdentityResult)

Parametreler

user
TUser

E-postası ayarlanmış olan kullanıcı.

email
String

Ayarlanacak e-posta.

Döndürülenler

Task<IdentityResult>

Taskİşlemin işlemini içeren zaman uyumsuz işlemi temsil eder IdentityResult .

Şunlara uygulanır