ActionResult.ExecuteResult(ActionContext) Yöntem

Tanım

Eylem yönteminin sonuç işlemini eşzamanlı olarak yürütür. Bu yöntem, bir eylem yönteminin sonucunu işlemek için MVC tarafından çağırılır.

public:
 virtual void ExecuteResult(Microsoft::AspNetCore::Mvc::ActionContext ^ context);
public virtual void ExecuteResult (Microsoft.AspNetCore.Mvc.ActionContext context);
abstract member ExecuteResult : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ActionContext -> unit
override this.ExecuteResult : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ActionContext -> unit
Public Overridable Sub ExecuteResult (context As ActionContext)

Parametreler

context
ActionContext

Sonucun yürütüldüğü bağlam. Bağlam bilgileri, yürütülen eylem ve bilgi isteme hakkında bilgiler içerir.

Şunlara uygulanır