ActionResult Sınıf

Tanım

Varsayılan bir uygulamasıdır IActionResult .

public ref class ActionResult abstract : Microsoft::AspNetCore::Mvc::IActionResult
public abstract class ActionResult : Microsoft.AspNetCore.Mvc.IActionResult
type ActionResult = class
    interface IActionResult
Public MustInherit Class ActionResult
Implements IActionResult
Devralma
ActionResult
Türetilmiş
Uygulamalar

Oluşturucular

ActionResult()

Yöntemler

ExecuteResult(ActionContext)

Eylem yönteminin sonuç işlemini eşzamanlı olarak yürütür. Bu yöntem, bir eylem yönteminin sonucunu işlemek için MVC tarafından çağırılır.

ExecuteResultAsync(ActionContext)

Eylem yönteminin sonuç işlemini zaman uyumsuz olarak yürütür. Bu yöntem, bir eylem yönteminin sonucunu işlemek için MVC tarafından çağırılır. Bu yöntemin varsayılan uygulanması ExecuteResult(ActionContext) yöntemini çağırır ve tamamlanmış bir görevi döndürür.

Şunlara uygulanır