ApplicationPart Sınıf

Tanım

MVC uygulamasının bir parçası.

public ref class ApplicationPart abstract
public abstract class ApplicationPart
type ApplicationPart = class
Public MustInherit Class ApplicationPart
Devralma
ApplicationPart
Türetilmiş

Oluşturucular

ApplicationPart()

Özellikler

Name

Adı alır ApplicationPart .

Şunlara uygulanır