ApplicationPartManager Sınıf

Tanım

MVC uygulamasının parçalarını ve özelliklerini yönetir.

public ref class ApplicationPartManager
public class ApplicationPartManager
type ApplicationPartManager = class
Public Class ApplicationPartManager
Devralma
ApplicationPartManager

Oluşturucular

ApplicationPartManager()

Özellikler

ApplicationParts

Örneklerin listesini alır ApplicationPart .

Bu koleksiyondaki örnekler öncelik sırasına göre saklanır. ApplicationPartListede daha önce görüntülenen bir daha yüksek önceliğe sahiptir. IApplicationFeatureProviderBu, birden çok ApplicationPart örnek eşdeğer özellik değerlerini çözümlediğinizde çakışmaları çözümlemek için bir yol olarak bu arabirimi kullanmayı seçebilir.

FeatureProviders

, S listesini alır IApplicationFeatureProvider .

Yöntemler

PopulateFeature<TFeature>(TFeature)

feature IApplicationFeatureProvider<TFeature> , Üzerinde yapılandırılan ' nin listesini kullanarak verilen öğesini doldurur ApplicationPartManager .

Şunlara uygulanır