ControllerContext Sınıf

Tanım

Bir denetleyici için geçerli istekle ilişkili bağlam.

public ref class ControllerContext : Microsoft::AspNetCore::Mvc::ActionContext
public class ControllerContext : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ActionContext
type ControllerContext = class
    inherit ActionContext
Public Class ControllerContext
Inherits ActionContext
Devralma
ControllerContext

Oluşturucular

ControllerContext()

Yeni bir ControllerContext oluşturur.

ControllerContext(ActionContext)

Yeni bir ControllerContext oluşturur.

Özellikler

ActionDescriptor

Geçerli istekle ControllerActionDescriptor ilişkili olan 'i alır veya ayarlar.

HttpContext

HttpContextGeçerli istek için alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: ActionContext)
ModelState

ModelStateDictionary öğesini alır.

(Devralındığı yer: ActionContext)
RouteData

RouteDataGeçerli istek için alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: ActionContext)
ValueProviderFactories

Geçerli istek için örnek IValueProviderFactory listesini alır veya ayarlar.

Şunlara uygulanır