ControllerParameterDescriptor Sınıf

Tanım

Bir eylem yönteminin yöntem parametreleri için bir tanımlayıcı.

public ref class ControllerParameterDescriptor : Microsoft::AspNetCore::Mvc::Abstractions::ParameterDescriptor
public ref class ControllerParameterDescriptor : Microsoft::AspNetCore::Mvc::Abstractions::ParameterDescriptor, Microsoft::AspNetCore::Mvc::Infrastructure::IParameterInfoParameterDescriptor
public class ControllerParameterDescriptor : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Abstractions.ParameterDescriptor
public class ControllerParameterDescriptor : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Abstractions.ParameterDescriptor, Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.IParameterInfoParameterDescriptor
type ControllerParameterDescriptor = class
    inherit ParameterDescriptor
type ControllerParameterDescriptor = class
    inherit ParameterDescriptor
    interface IParameterInfoParameterDescriptor
Public Class ControllerParameterDescriptor
Inherits ParameterDescriptor
Public Class ControllerParameterDescriptor
Inherits ParameterDescriptor
Implements IParameterInfoParameterDescriptor
Devralma
ControllerParameterDescriptor
Uygulamalar

Oluşturucular

ControllerParameterDescriptor()

Özellikler

BindingInfo

parametresi için alır BindingInfo veya ayarlar.

(Devralındığı yer: ParameterDescriptor)
Name

Parametre adını alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: ParameterDescriptor)
ParameterInfo

Alır veya ayarlar ParameterInfo .

ParameterType

Parametrenin türünü alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: ParameterDescriptor)

Şunlara uygulanır