DefaultControllerFactory Sınıf

Tanım

İçin varsayılan uygulama IControllerFactory .

public ref class DefaultControllerFactory : Microsoft::AspNetCore::Mvc::Controllers::IControllerFactory
public class DefaultControllerFactory : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Controllers.IControllerFactory
type DefaultControllerFactory = class
    interface IControllerFactory
Public Class DefaultControllerFactory
Implements IControllerFactory
Devralma
DefaultControllerFactory
Uygulamalar

Oluşturucular

DefaultControllerFactory(IControllerActivator, IEnumerable<IControllerPropertyActivator>)

Yeni bir örneğini başlatır DefaultControllerFactory .

Özellikler

ControllerActivator

IControllerActivatorDenetleyici oluşturmak için kullanılır.

Yöntemler

CreateController(ControllerContext)

Belirtilen için yeni bir denetleyici oluşturur context .

ReleaseController(ControllerContext, Object)

Bir denetleyici örneğini yayınlar.

Şunlara uygulanır