IControllerActivatorProvider.CreateReleaser(ControllerActionDescriptor) Yöntem

Tanım

ActionDenetleyiciyi yayınlar.

public:
 Action<Microsoft::AspNetCore::Mvc::ControllerContext ^, System::Object ^> ^ CreateReleaser(Microsoft::AspNetCore::Mvc::Controllers::ControllerActionDescriptor ^ descriptor);
public Action<Microsoft.AspNetCore.Mvc.ControllerContext,object> CreateReleaser (Microsoft.AspNetCore.Mvc.Controllers.ControllerActionDescriptor descriptor);
public Action<Microsoft.AspNetCore.Mvc.ControllerContext,object>? CreateReleaser (Microsoft.AspNetCore.Mvc.Controllers.ControllerActionDescriptor descriptor);
abstract member CreateReleaser : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Controllers.ControllerActionDescriptor -> Action<Microsoft.AspNetCore.Mvc.ControllerContext, obj>
Public Function CreateReleaser (descriptor As ControllerActionDescriptor) As Action(Of ControllerContext, Object)

Parametreler

Döndürülenler

Action<ControllerContext,Object>

Etkinleştirilen denetleyiciyi atmak için kullanılan temsilci.

Şunlara uygulanır